lördag 18 september 2010

För er som inte bestämt er

Jag har ju tänkt att cykelfrågan blir helt avgörande för hur jag röstar i morgon söndag. Kristdemokraterna har svarat bäst på min fråga hur man kan underlätta för oss cyklister här ute på Värmdö. Förvånande är att flera av de andra partierna inte bryr sig om att svara. Då jag inte kunnat träna pga en lång halsinfektion med en pencillinkur så har jag ägnat mig åt att fråga politiker om cyklandet i Stockholm. Här kommer ett svar från Magnus Thulin som är biträdande borgarrådssekreterare i Stockholm med anledning av kaoset vid Tegelbacken:


Tegelbacken är en knutpunkt där det är problematiskt för cyklisterna. Det gäller dock inte bara cyklisterna utan alla trafikslag. Det förekommer dagligen konflikter mellan cyklister, gående, bilister och kollektivtrafik. Vi anser därför att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp över platsen, vilket dock måste samspela med de övriga byggplanerna i området. Just nu är det bland annat en arbetsplats vid centralen och Järnvägsparken som vi måste ta hänsyn till. Bygger vi om för cyklisterna idag kommer vi få bygga om ganska snart igen när knutpunkten ska få en helhetsomdaning och det är inte ansvarsfullt ur ett ekonomiskt perspektiv
Det finns ett antal punkter i Stockholm där det är mer problematiskt än på andra ställen. Tegelbacken är en sådan punkt. Nybroplan och korsningen Folkungagatan/Götgatanär exempel på andra. Det går att göra förbättringar och vi ska göra förbättringar på dessa platser men man måste även komma ihåg att det blir trängre ju närmare stadskärnan man kommer. Likväl som att bilisterna inte har fri framkomlighet i Stockholms innerstad kommer inte heller cyklisterna att ha det. Man måste helt enkelt anpassa sig till rådande trafiksituation. Därmed inte sagt att vi inte ska arbeta för säkrare och bättre cykelbanor – utan tvärtom.
Med vänliga hälsningar
Magnus Thulin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar