söndag 5 september 2010

Öppen fråga till Värmdös politiker

Jag har frågat samtliga partier i Värmdö kommun hur de vill att vägen längs med Grisslinge havsbad förbättras för oss cyklister och gående. Frågan löd:

Hej!

Jag cyklar nästan dagligen mellan Värmdö och Stockholm. Den farligaste delen av cyklingen är längs med Grisslinge, där cyklister skall dela en mycket smal trottoar med gående, barnvagnar och barn som cyklar. Vad vill ni göra för att förbättra för både gående och cyklister längs med denna väg?

Jag har hittills efter en vecka endast fått svar från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som båda svarade omgående vilket man som väljare uppskattar.

Kristdemokraterna svarar:

Den sträckan vid Grisslinge är väldigt obehaglig och många gånger hårt trafikerad. Vi i Kristdemokraterna vill omgående inleda ett anläggningsarbete längs med denna sträcka. Vi har ekonomiska medel att ligga ute med tills Vägverket betalar. Mitt problem är att övertyga resterande Allians om att börja NU! Ett dialogjobb som pågått länge. Nu ser det äntligen ut att lossna. Både vid Grisslinge och mellan Ingarö, Brunn fram till Värmdö marknad, kommer nu arbetet att starta. KD vill att vi tar ett helhetsgrepp för hela kommunen. Stavsnäsvägen är också i akut behov ac GC vägar. Människors säkerhet måste alltid komma först. Jag kämpar vidare och om KD får tillräckligt stöd i valet är min ambition att omedelbart åtgärda detta! Och det är inte valfläsk, utan min verkliga vilja. Jag är ordförande i Trygghetskommissionen i Värmdö och just säkerheten för cyklister och gående måste omedelbart stärkas och göras betydligt bättre.
Med vänlig hälsning Stefan Dozzi

Vänsterpartiet svarar:
 
Rikard hej
 
Ja jag vet att det är väldigt smalt och tångt där. Vänsterpartiet anser att den nuvarande lösningen med reversibla körfält för motorfordon bör räcka ca 11-12 år till. Framkomligheten för gående och cyklande måste bli bättre redan nu. Det bästa och den enklaste lösningen är nog att satsa på en bättre och trygg gc-väg på södra sidan om Skärgårdsvägen.
Mvh Mats Skoglund (V)


Jag ser nu fram emot vad övriga partier anser i frågan men det verkar finnas utrymme för blocköverskridande överenskommelser oavsett valutgången. Å andra sidan verkar den styrande alliansen redan nu planera för förbättringar. Jag kommer att i kommunvalet låta denna fråga avgöra vad jag röstar på. Kristdemokraterna ligger bra till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar