söndag 27 november 2011

Långsiktighet i politiken

En gång i tiden hade våra beslutsfattare ett mycket långsiktigt tänkande. Ett exempel är de stora ekplanteringarna på Visingsö, som är många hundra år gamla. De planterades på 1600-talet så att vi på 2000-talet skulle ha ekvirke till båtbyggande. Vad man inte visste då var att vi idag inte bygger båtar av ek längre. Men jag kan beundra deras långsiktighet.

Hjälmare kanal i kvällssol. Kanalen kantas av ekar som planterades för att trygga behovet av reservdelar.

I slutet av 1800-talet var framkomligheten dålig för järnvägstrafiken i Stockholm genom staden. Sammanbindningsbanan mellan norr och söder färdigställdes samt ett andra spår. Det är exakt samma järnvägslösning vi använder av oss idag. På över 100 år har alltså ingeting hänt. Dåtidens politiker hade en vision för framtiden och förstod behovet av infrastruktursatsningar. Kanske underlätttades det också av att Sverige inte var en demokrati och beslutsfattandet var betydligt enklare.

Sammanbidningsbanan. Dubbelspåret invigdes 1908.

När tunnelbanans blåa linje planerades var planen att den skulle gå till Nacka via Djurgården. Nu stannade den av någon outgrundlig anledning vid Kungsträdgården. En station som i princip ingen använder. Tänk vad Essingeleden och innerstaden hade avlastats om vi som bor öster om stan hade haft en genväg med blå linje mot Nacka. Men vilka strider det var i samband med detta. En del vill dra paralleller med de senaste dagarnas rabalder kring TV-eken vilket är ett kraftigt förminskande av almstriden. De som försvarade TV-eken var ett gäng tomtar, detsamma kan man inte säga om de som stred för almarna i Kungsträdgården. Det var ju även då man myntade uttrycket "Gatans parlament".

Dennispaketet som det var tänkt. Klart är södra länken och snart norra länken. Det lär dröja åtskilliga år innan en östlig förbindelse blir av, under tiden tycker miljöpartiet att det är bättre med lastbilar i innerstaden.


Dennispaketet hade inneburit enorma fördelar för Stockholm, dess befolkning och miljön. Tanken med den var en ringled runt Stockholm. Men miljöpartiet förstörde alla möjligheter till en bra lösning genom att ha synpunkter på avgastornens utformning som hade hamnat i Nationalstadsparken. Vad som byggdes var södra länken och snart är norra länken klar men någon östlig förbindelse blev det alltså inte. Någon gång kommer denna att byggas och varför inte göra det direkt besluten fattas. Politiker och andra beslutsfattare hade en helt annan långsiktighet förr i tiden. Beslutsfattande var mycket enklare och politisk prestige fanns inte på samma sätt. Idag låser vi in lösningarna på grund av enskilda politikers idéer och uppfattningar. Tanken med politik är att företräda sina väljare och inte sig själva, men den tanken är borta sedan länge.


Slussen invigs 1935. Lägg märke till att det då var vänstertrafik men den byggdes för att den även skulle fungera för högertrafik ifall detta skulle införas i framtiden.


Den stora utmaningen nu i Stockholm är nya Slussen. Det kommer att ta massor med år innan man kommer överens om ny sådan. Nuvarande Slussen beslutades det om år 1931 och fyra år senare invigdes den. Det är ungefär som om man skulle besluta om den i morgon så är en ny Slussen på plats år 2016. Det vet alla att så blir det inte. Slussen kommer att tvingas igenom så många politiska beslut och olika instanser att när man väl kan enas kring ett förslag kommer den modellen vara helt omodern. Dessutom kommer de två personer som står för alla överklaganden i Stockholm att överklaga detta också och förlänga bygget med åtskilliga år. Medborgarinflytandet är för stort ibland. Nuvarande slussen byggdes på tidigt 30-tal men anpassades så att man kunde köra på den med högertrafik. Återigen ett exempel på långsiktighet och förutseende politiker. Den pajkastning som pågår i stadshuset idag är inte värdigt ett modernt land och ett hån mot den gamla tidens politiker som kunde se förbi sin egen angenda och besluta om saker som skulle gagna alla medborgare. När nu också kultureliten ger sig in och har synpunkter på hus nya Slussen skall utformas förlorar vi ytterligare en massa år.

Ett exempel på att det trots allt kan hända något någorlunda snabbt är beslutet att förbättra för oss cyklister och gående vid Tegelbacken i centrala Stockholm. Där pågår just nu en ombyggnation av området för att underlätta för cyklister och gående. Ett litet exempel på att det trots allt med god vilja och framåtseende går att skapa bra beslut utan en massa politiskt käbbel. Kanske för att det denna gång handlar om cykling och det gillar alla människor.

1 kommentar:

  1. Respekt för ditt engagemang! Intressanta och på många sätt tankvärda resonemang. Och nu förstår jag ännu mer varför du inte hinner med fb (också).

    Hörs/Tobias

    SvaraRadera