söndag 19 februari 2012

Cykelliberalen diskuterar cykling med Stockholms cykelborgarråd Per Ankersjö

Tiderna förändras verkligen. För några år sedan hade vi i Stockholm ett stadsbyggnads- och trafikborgarråd som var direkt cykelfientlig. Hans vision om Stockholm var att alla skulle ha en varsin bil och infrastrukturen borde anpassas till detta. Nåväl, tiden går och miljöaspekterna på vårt resande tillsammans med att framkomligheten i Stockholm bara blir sämre och sämre har lett till att cyklingen fått ett renässans i huvudstaden och ansvariga politiker hänger med. Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (c) har utnämnt sig själv till Cykelborgarråd för Stockholm. Han fick nyligen utmärkelsen ”Svensk Cyklings politikerpris 2012”, bland annat med motiveringen att han har ”riktat strålkastarljuset på cyklisters villkor i storstäder och bidragit till en levande diskussion som i allra högsta grad är relevant inte minst i Stockholm där den ökande cyklingen ställer nya krav på en god trafikmiljö för cyklister.”

Detta förpliktigar och jag ställde några frågor till Per angående cykling i Stockholm som han så vänligt svarade på.


Du är ju självutnämnt cykelborgarråd i Stockholm, hur mycket cyklar du själv?

Många har reagerat på att jag kallar mig cykelborgarråd, de flesta positivt. Syftet med det var att driva på cykelfrågorna och att det ska finnas någon att kommunicera cykelfrågor med. Jo jag cyklar själv. Cyklar till och från jobbet ca 3 dagar i veckan på sommarhalvåret och tar ofta en cykel från lånecykelsystemet när jag ska på möten på stan.


Vilka visioner har du för cyklingen i Stockholm och i regionen på lång sikt?

Jag skulle gärna se en flerdubbling av cyklingen. Tycker också vi kan låta oss inspireras av Köpenhamns supercykelstigar på sikt, till exempel skulle jag gärna vilja ha en fast cykelförbindelse via broar från Slussen till Tegelbacken. Lånecykelsystemet måste byggas ut till närförort och sedan längre ut. Vi borde också, om det går, synka lånecykelsystemet med grannkommunerna. Ny teknik som exempelvis grön våg kommer att prövas och kan om det fungerar bra byggas ut på fler ställen. Fler cykelpumpar som underhålls bättre. Ständig förbättring när det gäller städning och snöröjning av cykelbanor. Större möjlighet att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Rent generellt tycker jag att cykeln ska vara en stor del av det framtida Stockholm och vi måste börja se cykling mer som normen än som undantag i trafiken.Kan du beskriva cykelmiljarden som vi har läst om på många ställen men inte riktigt fått en bra genomgång av.

Cykelmiljarden är pengarna som ska användas för att genomföra cykelinvesteringarna i den kommande cykelplanen. Tiden för genomförandet är 2012-2018.


Finns det någon cykelfråga som är akut enligt dig?

Att få ett mer sammanhängande nät i innerstaden och åtgärda ställena där cykelbanorna "försvinner". De flesta cyklisterna vet nog vad jag syftar på.


Som cyklist blir jag själv upprörd över den laglöshet som ibland florerar bland cyklister, tycker du att polisbevakningen av cyklister skall öka?

Nej egentligen inte. Cykelvett kan inte kommenderas fram. Möjligen kan vi som stad ta ett visst informationsansvar men jag skulle gärna se att exempelvis NTF satsade mer på arbete med cykling. Jag tror också att när cyklingen ökar så ökar också cykelvettet.


Anser du att även vuxna skall omfattas av hjälmlagen?

Nej, det ansvaret kan man ta själv och vi svenskar och stockholmare är ju väldigt bra på att använda hjälm. Det finns ingen anledning att skapa nya anledningar för polisen att stoppa cyklister.


Om cyklingen fortsätter att öka som den gör måste cykelbanorna breddas och
jag anser att vi måste ta av bilvägarna till detta, hur ser du på det?


Jag håller med. Framför allt kan vi inte lägga två filer på bilparkering i stan, det är inte effektivt när vi måste öka framkomligheten för cyklar och kollektivtrafik.


Om vi träffas om fem år och diskuterar cykling, hur tror du Stockholm ser ut då vad det gäller cykling?

Mycket bättre och säkrare. Betydligt fler än idag kommer att cykla!


Du är ju stadsmiljöborgarråd i Stockholm, vilka miljöfrågor generellt ser du som de viktigaste för regionen?

Klimatfrågan är förstås i fokus och till den här både trafik- och energifrågorna. Cyklingen är inte bara en viktig del i att förbättra framkomligheten, utan är förstås också en del av lösningen i klimatfrågan. Därutöver är det stadsmiljöfrågor som hur vi bygger staden så att vi minskar antalet resor och bevarar grönområden. En annan fråga som vi kommer att jobba mycket med under 2012 är kemikaliefrågorna där vi ska stärka arbetet med att fasa ut hälsofarliga kemikalier i stadens verksamheter och förbättra informationen till stockholmarna.
Cykelliberalen tycker att Per har många bra idéer och synpunkter på hur cyklingen kan utvecklas och förbättras i Stockholm. Det känns som om cyklingen börjar bli något som ansvariga politiker börjar ta på allvar. Cyklingen är så stor nu, i synnerhet under sommarhalvåret att politiker förstår att det också är en väljargrupp. I Stockholm står vi inför det faktum att det måste börja att tas från bilvägarna till cykelbanor, gångbanor och kollektivtrafik. Faktum är att det mesta utrymmet på våra gator är till för stillastående bilar. Och om bilarna används är det i princip alltid bara en person i dem. Det utrymme som alla dessa bilar tar i anspråk står inte på långa vägar i proportion till nyttan med dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar