onsdag 8 augusti 2012

Otydligt i Uppsala

Jag är född i Uppsala och har tillbringat ungefär en tredjedel av mitt liv där. Mina föräldrar, syster, mormor och svärföräldrar bor där och jag tycker alltid att det är trevligt att komma tillbaka men har alltid haft en slags dubbelbottnad känsla för Uppsala. Jag studerade statsvetenskap på universitetet en gång och jag älskade studietiden där och alla traditioner. Men som statsvetare intresserade jag mig också för de samhällsvetenskapliga frågorna i kommunen och då särskilt infrastrukturfrågor. Jag skrev en uppsats om ett väldigt omtvistat vägbygge som till slut realiserades under namnet Bärbyleden och såg i mitt arbete hur snårigt det går till i politiken och hur ofta det kloka får stå tillbaka för det känslomässiga. Uppsala har ofta haft en del konstiga idéer. Jag minns fiaskot med elbussarna som skulle transportera bilister från infartsparkeringar till centrala staden. Det fanns också idéer om att bilar skulle hålla högst 10 km/h i staden för miljöns skull. Alla vet ju att det sämsta för miljön är att en bil kör så långsamt då den släpper ut mängder av oförbrända ämnen. Den politiska majoriteten har ofta bytt färg vid varje val vilket naturligtvis inte är politikernas fel men det blir då svårt med långsiktighet. Jag tröttnade på den politiska sandlådan i staden samt tröttnade också på pendlingen till Stockholm också varför jag flyttade från Uppsala 1997.

Idag åkte jag till Uppsala för några dagars cykelträning med äldsta sonen. Inne i staden återfann jag två trafikskyltar som visar det jag upplevde som boende här, otydligheten och idétorftigheten.Uppsalas nya idé är att gående, cyklister och bilar skall samsas om samma utrymme. Naturligtvis går det inte, det är redan svårt att kombinera två trafikslag. Vem här på Dragarbrunnsgatan har något slags företräde? Är det gående, cyklister eller bilar? Förbjud bilar istället eller förbjud gående och cyklister, men försök inte kombinera, det har aldrig fungerat och det kommer aldrig att fungera.
Den här skylten är något av en favorit och visar exakt den otydlighet som ibland tyvärr symboliserar Uppsala. Här är gång- och cykelbanan avstängd för reparation och vi anmodas välja annan väg. Men var skall vi ta vägen? Det finns ingen som helst skyltning till alternativa vägar. Tänk om Trafikverket skrev så här på en skylt mitt på Essingeleden "välj annan väg". Hur skulle bilisterna handskas med den informationen? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar