måndag 22 april 2013

Bra jobbat Värmdö

Jag har starka synpunkter på hur Värmdö kommun sköter cykelbanorna och möjliggör cyklandet härute överhuvudtaget. Ofta är tyvärr underhållet riktigt dåligt och denna vinter har plogande varit under all kritik. Men nu när våren äntligen kom var Värmdö kommun snabbare än både Nacka och Stockholm att sopa cykelbanorna. Sopmaskinerna dök upp för två veckor sedan och de stora genomgående cykelbanorna är nu till största delen rensopade. Verkligen roligt att min hemkommun denna gång var först ut, det har inte vi cyklister varit bortskämda med. Fortfarande finns det vissa stråk som är helt osopade. Till exempel trottoaren som vi måste cykla på längs med Grisslinge havsbad är inte sopad. Det ligger också enorma drivor grus vid Gustavsbergs kyrka. Det brukar det göra av någon anledning. Förstår inte ens att det går att sanda så mycket.


Fina cykelbanan längs med Farstaviken. Den trevligaste delen av min cykeltur in mot stan. Isen ligger fortfarande (22/4) och det har jag inte varit med om tidigare tror jag så länge jag bott härute på Värmdö.


Till och med träbroarna är sopade. Det låg länge kvar en hög mittsträng av grus men som nu är borta. Det grus som används är väldigt vasst och det är viktigt att allt grus verkligen sopas upp. Vi cyklister får så många punkteringar och det är grusets sämsta egenskaper. Egentligen ett större problem än den halka gruset medför på torra vägbanor.


Där träbroarna tar slut kommer kommungränsen mellan Värmdö och Nacka. Det är lika kul när första snön kommer som på våren när det skall sopas att jämföra kommunerna. Det är alltid olika ambitionsnivå och denna gång är det Nacka kommun som glömt bort en del av sin cykelbana. Jag brukar påpeka dessa glömda sträckor och jag får då alltid svart "Vi skall kolla om det är vår cykelbana". Jag vet inte hur många gånger jag fått det svaret. Det verkar som att det varje år är någon ny person på kommunkontoren som fått ansvaret att sköta cykelbanorna. Varför är det så varje år?

Men det som saknas i 08-området är ett regionalt huvudmannaskap för de större cykelbanorna. Alltså de som används för cykelpendling. Vi är ganska många som cyklar relativt långt till jobbet och inte sällan genom flera olika kommuner. Jag cyklar genom tre kommuner och ser tydligt problemen med olika huvudmän. Dessutom är det massor med olika upphandlade entreprenörer som skall utföra underhållet. Likt riksvägarna där Trafikverket är huvudman skall det finnas en huvudman för cykelbanorna. Vi pendlingscyklister möts ofta på vintrarna av plogvallar rakt över cykelbanan. Eller en mix av plogade och oplogade cykelbanor. Nu på våren varierar det väldigt var det är sopat och inte. Vi måste se cykelpendlandet som en regional angelägenhet och inte en kommunal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar