tisdag 14 maj 2013

Vad har hänt Nacka, ni som brukar vara så bra

Jag har under mina dryga tio år som cykelpendlare mellan Värmdö och Stockholm varje år framhållit Nacka som den bästa av de tre kommunerna vad det gäller cykelbanornas utformning och skötsel. Nacka brukar vara snabba på att ploga när första snön kommer och lika snabba på att sopa upp gruset när snön har smällt bort. Kommunen har också ett väldigt bra system på deras hemsida för att kunna ge synpunkter eller felanmäla brister. Men denna vår verkar Nacka inte prioriterat cykelbanorna lika högt som tidigare vårar. Min egen kommun Värmdö, har denna vår skärpt till sig ordentligt och gjort ett fantastiskt bra arbete med sopningen av cykelbanorna. Skötseln i vintras var direkt usel men verkligen kul att kommunen gjort ett så bra arbete nu under våren. I Stockholm är det väl si och så med skötseln av cykelbanorna denna vår. Till exempel så är det mycket illa sopat i Sjöstan, märkliga vägreparationer som tar evigheter att färdigställa etc. Stockholm skötte detta mycket bättre för några år sedan. Men åter till Nacka. Cykelbanan från kommungränsen mot Värmdö ända till Orminge är mycket bristfälligt sopad. Det ligger stora mängder grus på många platser. Dessvärre dessutom ofta i kurvor. Det grävs också på många ställen men verkar ta lång tid innan arbetet slutförs. Långa partier av cykelbanorna har också rejäla tjälskador. Nacka kommun har lovat att anmälda så kallade potthål i vägarna skall åtgärdas inom fem dagar. Om detta gäller cykelbanorna vet jag inte men hoppas verkligen det. Nedan två bilder som visar hur det ser ut på många ställen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar