tisdag 24 september 2013

Att ta från de rika och ge till de fattiga

 
När jag idag efter en veckas uppehåll med cyklingen cyklade till jobbet möttes jag av en ny lösning för oss cyklister genom Slussen. Med genom Slussen menar jag den cykelbana som går mellan uppfarten till Munkbron och uppfarten till Skeppsbron. En hårt trafikerad cykelbana där cyklister från de östra delarna av Stockholm cyklar igenom för att komma till Söder Mälarstrand eller till Munkbron. Där är trångt och mörkt och vägen ned från Gamla Stan för bilar har stopplikt före cykelbanan men i likhet med alla andra stopplikter struntar de flesta även i denna. Eftersom det dessutom är så mörkt inne i denna tunnelliknande konstruktion blir det extra obehagligt för oss cyklister.
 
Men nu har det målats lite nya linjer för oss som går och cyklar genom detta. Det var helt nytt för mig och jag cyklade givetvis fel. 


 
 
Från Stadsgårdsleden ser det ut så här. Rakt fram cyklar du för att komma till Skeppsbron och Gamla Stan. Till vänster över den röda markerade överfarten cyklar du för att komma till Söder Mälarstrand och Munkbron. Faktum är att denna cykelöverfart är den överfart jag vet där bilister respekterar oss cyklister mest. Jag vet inte någon annan cykelöverfart där bilisterna stannar i sådan hög utsträckning som här. 

 
 
 
Nu är det målat helt nya linjer och streck här. Tanken är att vi cyklister när vi kommer från Stadsgårdsleden nu skall välja det vänstra körfältet här och från Munkbron välja det högra härifrån sett. Detta missade jag i morse, vanans makt är stor. Men lösningen kommer att innebära problem. Här skall vi cyklister helt plötsligt byta till vänstertrafik. Jag vet inte riktigt hur det kommer att bli här vid tät cykeltrafik när man möter cyklister från andra hållet. 

 

När du kommer fram ur viadukten skall du svänga höger här för att komma till Munkbron eller vänster för vidare färd längs med Söder Mälarstrand. Även här blir det knepigt att mötas då vi skall gå från vänstertrafik tillbaka till högertrafik.

Men vad jag verkligen gillar med denna lösning är att det har tagits från bilvägen till oss cyklister. Ett trendbrott måhända och isåfall ett vällovligt sådant. Det finns flera fördelar med detta. Dels så får vi cyklister mer utrymme helt enkelt. Sedan är det ur trafiksäkerhetssynpunkt bättre att vi cyklar bland bilarna här. På cykelbanan genom Slussen är jag väldigt oskyddad inne i mörkret vid de två ställen där cykelbanan korsas av bilvägar. Det är som tidigare nämnts stopplikt vid en korsning men det vet ju alla och envar att det var länge sedan bilister stannade för något sådant.

Det är ont om plats i Stockholm. Staden och hela 08-regionen växer så det knakar. Vi är många som vill komma fram i trafiken. Det måste tas från biltrafiken, både till cyklister, gående och kollektivtrafiken. En växande stad kan inte ha en infrastrukturlösning i innerstaden anpassad efter bilar. Och det mesta av utrymmet på våra innerstadsgator används ju dessutom mest av stillastående bilar vilket är helt vansinnigt. Vi måste få in en Karl-Bertil Jonsson i Stockholmspolitiken som tar från bilisterna och ger till cyklister och gående.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar