tisdag 12 november 2013

Cykling är nyttomaximering

Jag är utilitarist. För mig är principen om nyttomaximering överordnad allt annat. Det är därför jag propagerar så mycket för cykling - cykling är nyttomaximering. Jag vet att utilitarister ofta återfinns på vänsterkanten. En av mina husgudar, Torbjörn Tännsjö, är aktiv inom Vänsterpartiet. Men nyttomaximeringsprincipen är ingen höger-vänsterpryl. Utilitarismens fader, Jeremy Bentham, är i någon mån liberalismens fader. John Stuart Mill var hans elev.

Jeremy Bentham cyklade nog aldrig. Han dog 1832 och då var cykeln inte uppfunnen. Ja, det fanns en enklare variant i trä som uppfanns år 1817 i Tyskland, men den saknade styrning och framdrivning. Den moderna cykeln med kedja och pedaler uppfanns 1885. Den enklare cykel som uppfanns i Tyskland kom till verket då det behövdes något enklare transportmedel än hästar som på grund av missväxt saknade foder. Cykeln har hjälpt människan ur fattigdom och annat elände under hela den tid som den funnits och gör så fortfarande.


Susan B. Anthony, en av centralfigurerna i den amerikanska kvinnorörelsen sade "Let me tell you what I think of bicycling. I think it has done more to emancipate women than anything else in the world. It gives women a feeling of freedom and self-reliance. I stand and rejoice every time I see a woman ride by on a wheel…the picture of free, untrammeled womanhood."

Vi ser nu fansansfulla bilder från förödelsen i Filippinerna efter tyfonen. Jag har tänkt på bilderna som visas därifrån då jag sett flera där cyklar grävs fram, lagas och används. Ett av få transportmedel som fungerar vid katastrofer på grund av att cyklar är relativt billiga och går att färdas med på nästan alla typer av vägar.

World Bicycle Relief startade år 2005 efter tsunamikatastrofen i Asien. De distribuerade över 24 000 cyklar på Sri Lanka för att underlätta för människorna där efter tsunamin och dess efterverkningar. World Bicycle Relief vision är "transforming individuals and their communities through the Power of Bicycles; we envision a world where distance no longer prevents access to healthcare, education and economic opportunity."

World Bicycle Relief utvecklar robusta och enkla cyklar som monteras i sex afrikanska länder och distribueras i ytterligare 14 länder i Afrika och Asien. Om jag någon gång byter jobb skulle jag gärna försöka få jobb på denna organisation.

THIS IS NOT A BIKE


it’s an engine for economic and cultural empowerment


Jag tycker ovanstående citat från deras hemsida är så talande för cykeln. Vi står inför enorma utmaningar på vår jord. Vi blir bara fler och fler. Utmaningen för mänskligheten framöver blir att föda en växande befolkning med så liten miljöpåverkan som möjligt. Samtidigt måste vi ta hand om en åldrande befolkning där vi framförallt i den rika världen står inför stora utmaningar på hälsoområdet. Cykeln har så många fantastiska företräden. Det är förhållandevis enkelt och billigt att skapa cykelvägar. Cykeln är också ett förhållandevis billigt fordon och underhållskostnaden är försumbar. Det går att cykla på nästan alla underlag i nästan alla väder. Att cykla ger ett enormt välbefinnande och en oöverträffad känsla av frihet. Cykeln ger oss också bättre hälsa. När vi nu antagligen nått peak car i västvärlden kommer cykeln återigen vid sidan av kollektivtrafik vara det mest effektiva transportmedlet i moderna storstäder. Det är synd att länder som Kina och Indien vars ekonomier vuxit kraftigt de senaste åren gör om misstagen vi gjorde i väst och tror att det är bilen som är lösningen på alla transportbehov. Att sitta fast i ändlösa bilköer vilka medför miljöförstöring, ohälsa och ett enormt produktionsbortfall är inte nyttomaximering. Cykling är nyttomaximering.

2 kommentarer: